Kullanım Koşulları

Kullanım Şartları

Hizmet Sağlayıcı: birsiteyapin.com

Müşteri: birsiteyapin.com üzerinden hizmet alan kişi ya da kuruluş

Sözleşme Maddeleri

Madde 1: Hizmet Sağlayıcı'nın sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Hizmet Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 2: Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

Madde 3: Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Hizmet Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Müşterilerin, kendi verilerini ayrıca yedeklemeleri tavsiye edilir.

Madde 4: Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Hizmet Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Hizmet Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 5: Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Hizmet Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 6: Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 7: Hizmet Sağlayıcının vermiş olduğu "Hazır Dernek Sitesi Sistemi" kiralıktır. Kodları ve herhangi bir eklentisi satın alınamaz. (Domain hariç.)

Madde 8: Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını rahatsız edecek e-posta'lar yollayamaz.İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam e-posta'ları yollayamaz. Müşteri bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalayamaz ya da iletemez.

Madde 9: Müşteri, Hizmet Sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Eskişehir Mahkemelerini ve Eskişehir İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 10: Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 11: Hizmet sağlayıcı örnek demodan eksik bir özellik Müşteriye sunarsa 7 gün içinde aldığı tutarı iade eder. Bunun dışında örnek demo beğenildiğinden iade istekleri geçersizdir.

Madde 12: Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Madde 13: İşbu sözleşme 12 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Hizmet Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.